برگزاری دوره ی آموزشی بصورت مجازی

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۲ کد : ۲۷۷۱ اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۴

احتراما به استحضار می رسا ند درنظر است دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس مقدماتی (بصورت مجازی) صرفا جهت اعضا هیات علمی بالینی و دوره آموزشی آشنایی با روشهای بالینی ارزشیابی دانشجو جهت کلیه اعضا هیات علمی همزمان  بشرح ذیل برگزار گردد

جهت ثبت نام و شرکت در دوره به سایت آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی زابل به آدرس ve.zbmu.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

تاریخ

زمان

عنوان

ردیف

کلیه اعضای هیات علمی که تاکنون در دوره مورد اشاره شرکت ننموده و یا در مرحله قبلی ارتقا  وتبدیل وضعیت شرکت نموده اند

گروه هدف

1

98/11/26 لغایت 98/11/29

4 روز

زمان ثبت نام دوره

2

98/11/30 لغایت 98/12/09

10روز

زمان مطالعه و پرسش و پاسخ

3

98/12/10 لغایت 98/12/12

3 روز

بازه آزمون آنلاین

4

 


نظر شما :