دستور العمل هماهنگ سازی کلاسهای مجازی

۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۰ کد : ۲۸۲۰ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۲۳

 

  1. این دستورالعمل جهت نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 می باشد.
  2. تعداد کل کلاسهایی که توسط اساتید محترم بدین شکل برگزار می گردد حداکثر 2 جلسه کلاس یا از مجموع ساعات درس می باشد  .
  3. جلسات مد نظر برای برگزاری میتواند جلسات ابتدایی، میان و پایان ترم باشد.
  4. جلسه مورد نظر استاد با هماهنگی مدیران محترم گروه به شکل رسمی به ریاست دانشکده اعلام گردد.
  5. حداقل قالب برگزاری کلاس به صورت پاورپوینت دارای صدا که آموزش آن در سایت مرکز مجازی دانشگاه نیز بارگزاری گردیده باشد.
  6. حداقل زمان کلاس برگزاری شده 40 دقیقه در نظر گرفته شود.
  7. نهایتاً لیست اساتید محترم و دروس تدریس شده جهت صدور گواهی به مرکز مطالعات دانشگاه انعکاس یابد (توسط ریاست دانشکده).
  8. فایل کلاس صرفاً در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه بارگزاری گردد (گروه های مجازی نباشد).
  9. تداوم اجرای این دستور العمل حسب شرایط متعاقباً اعلام می گردد.

نظر شما :