مسئول واحد

تعداد بازدید:۱۰۶۵

 

دکتر لاله شهرکی مجاهد

مسئول واحد دانش پژوهی آموزشی

 

 

مقطع تحصیلی : دکتری بیوشیمی

پست الکترونیک :shahrakilaleh@gmail.com