مسئول واحد

تعداد بازدید:۱۳۸۳

 

خانم ام البنین سرگزی اول

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد هماتولوژی

پست الکترونیک: omi.sargazi@gmail.com

  تلفن: