اهداف

تعداد بازدید:۱۳۵۱

اهداف:

• فراهم نمودن زمینه دست‌یابی به جدیدترین اطلاعات علمی و بهینه‌سازی نظام اطلاع‌رسانی در زمینه آموزش پزشکی

• توسعه فرهنگ پژوهش در آموزش از طریق: - جمع‌آوری و ارائه تحقیقات کاربردی انجام شده در زمینه مسائل آموزش پزشکی

- تهیه لیست اولویت‌های پژوهشی در امر آموزش و ارائه به اعضای هیات علمی جهت اجرا

- تلاش در جهت سوق پایان‌نامه‌های دانشجویی و دستیاری در راستای آموزش پزشکی

- غنی‌ کردن منابع اطلاعاتی مورد نیاز در رابطه با آموزش در دانشکده‌های مختلف و مرکز مطالعات

- اجرا و کمک به انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف آموزش پزشکی

- برگزاری کارگاههای مرتبط با آموزش و پژوهش

- ارائه مطالب مرتبط با پژوهش در آموزش از منابع داخلی و خارجی

- شناسایی معضلات سلامتی در جامعه که با آموزش می‌توان نسبت به رفع آن اقدام نمود.

- کمک به ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های مربوط به آموزش در اعضاء هیئت علمی

- تشویق وترغیب اعضاء هیات علمی علاقمند به آموزش در جهت انجام پژوهش در زمینه مسائل آموزشی

- ارتقاء کیفیت طرح های پژوهشی ارائه شده در زمینه مسائل آموزشی

- تعیین اولویت ها ومحورهای پژوهش در آموزش براساس نیازها